Pages

Tuesday, October 20, 2015

明明是想靠近


Even if being encourage to make the first move, it's still going to be difficult for an introvert... stress

天邊風光 身邊的我 都不在你眼中
你的眼中 藏著什麼 我從來都不懂
沒有關係 你的世界 就讓你擁有
不打擾 是我的溫柔

不知道 不明瞭 不想要 為什麼 我的心
明明是想靠近 卻孤單的黎明
不知道 不明瞭 不想要 為什麼 我的心
那愛情的綺麗 總是在孤單裡
再把我的最好的愛給你

梁靜茹 - 溫柔

No comments: